İklim Değişikliği

İklim değişikliği, sıcaklıklarda ve hava olaylarında uzun vadeli değişiklikleri ifade eder. Bu değişimler doğal yollarla da gerçekleşebilir, ancak Sanayi Devrimiyle birlikte 1800'lerden beri insan faaliyetleri, öncelikle ısı tutucu gazlar üreten fosil yakıtların (kömür, petrol ve gaz gibi) yakılması nedeniyle iklim değişikliğinin ana itici gücü olmuştur.

surdurulebilik-iklim-degisikligi2

Paris İklim Anlaşması

Genellikle Paris Anlaşması veya Paris İklim Anlaşması olarak anılan Paris Anlaşması, 2015 yılında kabul edilen iklim değişikliğine ilişkin uluslararası bir anlaşmadır. İklim değişikliğini azaltma, uyum sağlama ve finansmanını kapsamaktadır. 1992’de düzenlenen Rio Konferansı ve 1997’de imzalanan Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması’nın yaratılması ve kabul edilmesinin ilk adımlarını oluşturmuştur.

3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında, Brezilya’nın başkenti Rio de Janerio’da tertiplenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Konferansı), ulusların çevreye duyarlı yönetim şekilleri benimsemelerine yönelik bir dizi ilkenin kabulü açısından önemli bir adım olmuştur.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), iklim değişikliğiyle mücadelede ileriye dönük temel bir adım teşkil etmiştir. İki buçuk yıl süren müzakereler sonucunda, Protokol, Sözleşme’nin 1997 yılında Kyoto’da yapılan 3. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiş, 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Protokol’e halen 191 ülke ve AB taraftır.

surdurulebilik-paris-iklim-anlasmasi-2

Yeşil Mutabakat

Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrısı, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %55 azaltmayı, 2050 yılında da Avrupa kıtasını %100 karbon nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019 yılında üye ülkelerin de katkılarıyla hazırlanan Eylem Planı duyurulmuştur.

Sınırda karbon düzenlemesi (CBAM); AB sınırları içerisinde uygulanan iklim değişikliği politikaları ile karşılaştırılabilir düzenlemeleri hayata geçirmemiş AB dışı ülkelerden ithal edilen bazı mallara uygulanması planlanan ton başına karbon fiyatlandırması olarak açıklanmaktadır. 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan düzenleme öncelikle demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçılarımızı etkileyecektir. CBAM, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek ve 2023-2026 yılları arasında bir geçiş dönemi uygulaması olacaktır.

surdur-yesil-mutabakat