Güneş Enerjisi Çözümlerimiz

İş ortaklarımızın elektrik tedariğine ilişkin 4 temel ihtiyacına Güneş Enerjisi çözümleri sunmaktayız.

cozumler-yenileneblir-b

Yenilenebilir
Enerji

İş ortaklarımız tesislerinde kullandıkları elektriğin yenilenebilir olmasını talep etmektedir.

cozum-kutu2

Öngörülebilir Maliyetli

İş ortaklarımız dalgalanan
enerji maliyetlerini tahmin etmekte zorlanmakta ve
bütçelemede sapmalar olmaktadır.

cozum-kutu3

Arzı
Güvenli

İş ortaklarımız kendi tesislerinde elektrik üreterek kesinti vb. risklerden kaçınmak istemektedir.

cozum-kutu4

Düşük
Maliyetli

İş ortaklarımız daha rekabetçi üretim ve hizmet tedariği için daha ekonomik enerji talep etmektedir.

İş ortaklarımıza sunduğumuz enerji performans çözümlerimiz.

Paylaşım Modeli

İş ortağımızla imzalayacağımız sözleşmeler çerçevesinde inşa edilecek Güneş Elektrik Santrali’nin bütün CAPEX (İlk yatırım) ve OPEX (İşletme & Bakım ve Sigorta) maliyetlerini Astronergy üstlenmektedir. Sözleşme süresi boyunca her ay üretilen yenilenebilir enerjinin sabit bir %’si iş ortağımız tarafından ücretsiz olarak kullanılır. Astronergy’nin % payı da iş ortağımızın aylık kWh birim maliyetine eşit olacak şekilde faturalanır. Sözleşmenin sonunda da GES’in mülkiyeti ve bütün faydaları ücretsiz bir şekilde iş ortağımıza devredilir.

cozum1

Katılımlı Paylaşım Modeli

İş ortağımız GES’in ilk yatırım maliyetinin (CAPEX) belli bir %’sine inşaat sürecinin başında veya sözleşmenin sonunda nakdi bir katkıda bulunur. İşletme & Bakım ve tesis sigortaları Astronergy sorumluluğundadır. Sözleşme süresi boyunca üretilen yenilenebilir kWh enerjinin tamamı iş ortağımızın aylık kWh birim maliyetine eşit olacak şekilde faturalanır. Sözleşmenin sonunda da GES’in mülkiyeti ve bütün faydaları ücretsiz bir şekilde iş ortağımıza devredilir.

cozum2b

Sabit Fiyatlı Enerji Modeli

İş ortağımızla imzalayacağımız sözleşmeler çerçevesinde inşa edilecek Güneş Elektrik Santrali’nin bütün CAPEX (İlk yatırım) ve OPEX (İşletme & Bakım ve Sigorta) maliyetlerini Astronergy üstlenmektedir. Sözleşme süresi boyunca üretilen her bir kWh yenilenebilir enerji önceden belirlenen sabit bir fiyatla iş ortağımıza faturalanır. Sözleşmenin sonunda da GES’in mülkiyeti ve bütün faydaları ücretsiz bir şekilde iş ortağımıza devredilir.

cozum3